Rokoradur RK 405

Dvousložkový akryluretanový email se zrychleným vytvrzováním i při nízkých teplotách.

  • stupeň lesku - lesk
  • vysoká UV odolnost
  • vysoká mech. a chem. odolnost
  • dvousložkový
  • poměr tužení 100:16 hm.
  • ≥5 kg
  •  
  •  
  •  
Rokoradur RK 405

Disperze pigmentů a plniv v roztoku speciálních akryluretanových pryskyřic v organických rozpouštědlech s přídavkem aditiv.

Polyuretanový dvousložkový email Rokoradur RK 405 je určen k vrchním lesklým nátěrům kovů, betonu, zdiva, dřeva a plastických hmot. Vyznačuje se velmi rychlým zasycháním i při nižších teplotách.

Další produkty