OP PIK: program POTENCIÁL – VÝZVA III

VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855

Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-inovační kapacity společnosti  zejména v oblasti využití specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

Reaktorový systém 5000 ml
Plynový chromatograf
Souprava k měření odporu nátěrové hmoty
Spektrometr FTIR
Fluidní sušárna
Spektrofotometr Avantes
Zařízení pro výrobu suspenzí kvantových teček(Centrifuga s příslušenstvím, třepačka)
Zařízení pro analytickou laboratoř ( váhy, antivibrační vážící stůl, analyzátory vlhkosti-sušící váhy)
DSC214 Polyma včetně příslušentství
Zařízení pro přípravu a dělení vzorků včetně příslušenství ( vrtačka, úhlová bruska, okružní pila, ponk - pracovní stůl, svěrák)
Konfokální laserový scanovací mikroskop
QUV panel - bez ostřiku, QUV panel - s ostřikem
Xenotest
Sušárna vzorků
Solná komora
Klimatizační komora
Cyklická korozní komora
Zařízení pro analytickou laboratoř ( váhy, antivibrační vážící stůl, analyzátory vlhkosti-sušící váhy)_Aktivní vážící stůl + žulová deska tl. 10 cm
Perlový Nanomlýn 9000 ml včetně chladiče vody k mlýnu pro výrobu rozpouštědla
Robotická ruka pro simulaci nástřiku vzorků
Laboratorní nábytek
laboratorní vybavení :laboratorní mlýn a lab. Dissolver
Drobné laboratorní vybavení: inkubátor
Zařízení pro dávkování a míchání vstupních produktů pro NH (gyromixér, X-smart, HA 200-16)
Průtokoměry s příslušenstvím
100l korozivzdorná káď
3D tiskárna
PC s příslušenstvím
mobilní PC
zabezpečené serverové úložiště

 

Kontakt:  PhDr. Antonín Kočař, CSc.
tel.: 737211601 | e-mail: kocar@rokospol.cz