ROKOFLOOR® GW8

Epoxidová penetrace pro betonové podlahy se zbytkovou vlhkostí do 8%.

 • velmi dobrou přilnavost k podkladu
 • velmi dobré mechanické vlastnosti
 • dobrou odolnost vůči chemikáliím
 • použitelná na většinu stavebních materiálů
 • použití do 8 % vlhkosti podkladu
 • 28 kg set
 •  
 •  

Nízko viskózní, dvousložková, bez rozpouštědlová, penetrační pryskyřice na epoxidové bázi s nízkým obsahem VOC.

 • penetrace v podlahových systémech ROKOFLOOR®
 • možné i k přípravě plastbetonu - penetraci cementem vázaných podkladů s kapilárním utěsněním podkladu
 • penetraci cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné, nepropustné a vysoce odolné podlahové vrstvy
 • povrchové impregnační zpevnění nesoudržných podkladů
 • přípravu opravných malt, špachtlovacích a vyrovnávacích hmot, polymer malt a betonů
 • tlakové injektáže zdiva, betonů apod.
 • injektování a vyplnění dutin, spár a trhlin

Další produkty