Rokoředidlo RK 023

Ředidlo do barvy Rokozink S 2357 ESTA.

Směs aromatických uhlovodíků a alkoholů.

K ředění barvy Rokozink S 2357 ESTA aplikované metodou vysokofrekvenčních zvonků Ewobell 3500 fy Wagner.

Další produkty