Whistleblowing

WHISTLEBLOWING -  VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

 

Oznámení o protiprávním jednáním lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti ROKOSPOL, a.s. podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb., následujícími způsoby:

Možnosti podání oznamování:

a) elektronicky na e-mailovou adresu rokospol@rokospol.cz

b) písemně na adresu zaměstnavatele: Rokospol a.s., Kaňovice 101, Biskupice u Luhačovic, 763 41, a to s tím že obálka musí být označena slovy „NEOTVÍRAT – k rukám pí. Martiny Měšťánkové, DiS."

c) telefonicky na čísle 577 110 111 (od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00).

d) osobně, po dohodě s příslušnou osobou. Příslušná osoba musí přijmout takové oznámení v přiměřené lhůtě, nejpozději však do třiceti dnů, kdy o to oznamovatel požádal.

 

Příslušná osoba pro řešení oznámení:

Měšťánková Martina, DiS.