APLIKACE VIII – VaV antikorozní pigmenty

Společnost ROKOSPOL a.s. zahájila společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Projekt s názvem „Výzkum a vývoj nové generace antikorozních pigmentů zvyšující mnohonásobně ochranu kovových povrchů s důrazem na jejich ekologickou a racionální ekonomickou efektivitu“.

Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Název projektu: Výzkum a vývoj nové generace antikorozních pigmentů zvyšující mnohonásobně ochranu kovových povrchů s důrazem na jejich ekologickou a racionální ekonomickou efektivitu
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – APLIKACE – VÝZVA VIII.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025211

Hlavním cílem projektu je výzkum, vývoj a úspěšné odzkoušení nové generace multifunkčních antikorozních pigmentů na ocelové konstrukce a další železné materiály se zvýšeným ochranným účinkem, úspornou aplikací i údržbou, minimalizací enviromentálního dopadu (tj. bez obsahu těžkých kovů Cr, Pb) a přidanou hodnotou ve formě dalších funkčních vlastností. Budou navrženy syntézy s nízkými energetickými nároky a s využitím chemikálií nízkého dopadu na zdraví a životní prostředí.