Charakterizace pigmentů, plniv a polymerních základů

Společnost ROKOSPOL a.s. realizuje s Univerzitou Palackého v Olomouci projekt „Charakterizace pigmentů, plniv a polymerních základů“ zaměřený na fyzikálně-chemické a materiálové charakterizace koloidních disperzí kvantových teček. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie.