Inovační vouchery

Společnost ROKOSPOL a.s. realizuje v programu Inovační vouchery VI. výzva projekt Testování účinnosti antibiodeteriogenních přípravků pro stavební materiály proti růstů řas a plísní s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028003