Jak jsme pomohli zkrášlit mural nad Bazaly

Od začátku září poutá na Bazalech pozornost kolemjdoucích i autem projíždějících velkolepé streetartové dílo umělce Bogyho. Ptáte se, jak to souvisí s firmou Rokospol a.s.? Jednoduše. Podíleli jsme se na výrobě speciálních tónovacích past i samotných barev, pomocí kterých bylo toto dílo realizováno. Příběh vzniku barev je stejně zajímavý jako samotné umělecké dílo. Na zdi byly použity 3 hlavní barvy – bílá, černá a cihlově červená. Pigmenty použité pro toto dílo byly vyrobeny z odpadu, a to z koksového prachu z koksovny Jan Šverma v Mariánských Horách, z cihel z bývalého dolu Jan Maria u ostravského Hranečníku a z mletého vápence. V našich laboratořích byly tyto pigmenty přepracovány do formy tónovacích past. Ty byly  následně smíchány s bází Rokofas Silikon a doladěny tak, aby barva dobře kryla a byla zachována její původní odolnost a snadná zpracovatelnost. Celkem bylo na toto ambiciózní dílo použito 500 kg barvy, která pokryla plochu kolem 1000 m2. Jestli pojedete kolem, určitě se zastavte a věnujte tomuto jedinečnému dílu trochu pozornosti. Určitě si ji zaslouží…

A jak celé dílo vznikalo, podívejte se na video níže...