Mezinárodní výstava výrobců nátěrových hmot

European Coating Show 2019

Letos jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy v Norimberku. Bylo zde více jak 1000 vystavovatelů v 8 halách. Akci navštívilo přes 30 tis. návštěvníků ze 124 zemí světa.

Naši zástupci zde získali nové obchodní kontakty a zajímavé příležitosti k prohloubení spolupráce na evropské i mezinárodní úrovni trhu. Účást na veletrhu hodnotíme pozitivně a očekáváme pozitivní dopad na vývoj naší společnosti v budoucnosti.