OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

VaV pracoviště pro využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516

V rámci tohoto projektu dojde k významnému rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity v oblasti využití specifických forem nanodiamantů (ND) v povrchové ochraně. 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.