OP PIK: program APLIKACE – VÝZVA I

Hi-tech materiály pro kosmické aplikace

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005028

Společnost ROKOSPOL a.s. se stala spoluřešitelem projektu „Hi-tech materiály pro kosmické aplikace“. Projekt je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj polymerních materiálů s mimořádnými bariérovými vlastnostmi a transparentních nanohybridních polymerních systémů pro kosmické aplikace.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.