OP PIK: program APLIKACE – VÝZVA III

OP PIK: program APLIKACE – VÝZVA III
Název projektu: Výzkum a vývoj specifického povrchu pro ekologický provoz klimatizační jednotky

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010256
V rámci projektu bude vykonáván experimentální vývoj a průmyslový výzkum specifického povrchu pro klimatizační jednotky v oblasti využití nanomateriálů a nanotechnologií v materálově orientovaných aplikacích.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.