OP PIK: program APLIKACE – VÝZVA VII

Vývoj dvoukomponentních polymerních materiálů bez obsahu izokyanátů s velmi vysokou sušinou.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020247

V rámci projektu bude vykonáván výzkum a vývoj dvoukomponentních polymerních materiálů bez obsahu izokyanátů s velmi vysokou sušinou. Téma projektu je orientováno do průmyslového sektoru povrchové ochrany kovů v rámci těžké antikorozní ochrany

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.