OP PIK: program INOVACE – VÝZVA IV

Moderní povrchová ochrana na bázi nanotechnologií pro zlepšení zdravotního a životního prostředí

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0012193

Předmětem projektu je produktová inovace (stěžejní) a procesní inovace. V rámci realizace projektu dojde k zavedení nového inovovaného produktu povrchové ochrany do výroby, produktu s využitím nanočástic určených pro zlepšení životního prostředí.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.