OP PIK: program NEMOVITOSTI – VÝZVA II

Název projektu: Budova odbytu a expedice
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007978

V rámci realizace projektu byly provedeny stavební práce:

Výstavba nové, moderní budovy skladu odbytu a expedice společnosti ROKOSPOL a.s.

 

Projekt  byl realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.