OP PIK: program NEMOVITOSTI – VÝZVA II

Název projektu: Budova odbytu a expedice
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007978


Předmětem projektu  jsou stavební práce na budově s č.p.102 a přilehlých prostor, která se nachází v areálu společnosti:
1) Rekonstrukce a oprava skladu odbytu
2) Přístavba expedičního skladu

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.