OP PIK: program POTENCIÁL – VÝZVA III

OP PIK: program POTENCIÁL – VÝZVA III
Název projektu: VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855
Předmětem projektu je rozšíření výzkumně-inovační kapacity společnosti  zejména v oblasti využití specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.