OP PIK: program TECHNOLOGIE - VÝZVA VII

Digitalizační a robotická logistika skladového hospodářství

OP PIK: program TECHNOLOGIE – VÝZVA VII
Název projektu: Digitalizační a robotická logistika skladového hospodářství

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014282

Předmětem projektu je výrobní modernizace společnosti: tj. propojení nové digitální technologie ve Skladu odbytu  s robotizovaným využitím skladové manipulace, tj. autonomní robot propojený s čipovou paletou, autonomní robot propojený s digitální technologií a plánováním výroby a  logistikou ekonomických dodávek vůči zákazníkovi.

Automatický skladovací systém vč. autonomní jednotky zakladače, vč. regálů, dopravníků a dalšího příslušenství.

Protipožární zajištění skladu prostřednictvím snížení obsahu kyslíku (EPS systém).

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.