Pracovní doba na střediscích Rokospolu během vánočních svátků

Provozní doba na střediscích společnosti Rokospol se liší dle jednotlivých středisek a vypadá následovně: