Rokopsol na veletrhu ve Vietnamu

Díky silnému zastoupení a kvalitě našeho stánku, vyvolala naše přítomnost na veletrhu značný zájem. Účastníci od našich kolegů obdrželi odborné informace o naší společnosti a produktech, které vyrábíme. Náš stánek byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších na veletrhu.


Společnost byla schopna získat nové obchodní kontakty a zajímavé příležitosti k prohloubení spolupráce s místními a mezinárodními společnostmi z asijského trhu. Účast na veletrhu byla celkově velmi pozitivní a vidíme očekávané výhody jako velmi slibné pro budoucí rozvoj společnosti.