Rokospol v Polsku

2. 2 - 6. 2 se společnost Rokospol účastnila stavebního veletrhu v BUDMĚ v Poznani, Polsko. Na tomto veletrhu představila své nejnovější produkty. Naši kolegové si z veleterhu odnesli mimo kontaktů na nové partnery, taky monoho poznatků z polského trhu.