Rokoarmafer

Ochrana ocelové armovací výztuže, spojovací můstek pro sanační maltu.

  • vysoce účinný
  • 20 kg
  •  
Rokoarmafer

Je dvousložková tekutá malta složená z cementového pojiva, disperze polymerů, plniv, aditiv a inhibitorů koroze vyvinutá v laboratořích firmy ROKOSPOL. Používá se k nátěrům obnažené výztužné oceli k zabránění vzniku koroze. Dodává se ve formě předem navážených dvou složek, které se smíchají. K těmto složkám se nesmí přidat žádná další látka včetně vody. Je vhodný k antikorozní ochraně výztužné oceli v železobetonu a k vytvoření spojovacího můstku mezi starým a novým betonem nebo sanačními maltami. Je odolný vůči vodě a agresivním plynům z atmosféry. Je silně alkalický a spolu s inhibitory koroze chrání povrch oceli proti korozi. Vyniká velmi dobrou přilnavostí ke kovovému podkladu.

K preventivním nátěrům ocelové výztuže hlavně při sanacích železobetonových konstrukcí, k obnovení alkalické reakce na povrchu výztuže a tím spolu s inhibitory koroze k zabránění vzniku korozního procesu a k vytvoření spojovacích můstků:
1. mezi povrchem upravené výztuže a následně aplikovanou reparační a sanační maltou
2. mezi původním betonem a nově aplikovanými sanačními maltami např. ROKOGROUT THIX nebo ROKOFIN

Další produkty