Rokopox Stopper RK 975

Epoxidový tmel k tmelení betonových konstrukcí. Má výbornou přilnavost k vlhkým podkladům a vysokou chemickou odolnost a pevnost.

  • chemická a tepelná odolnost
  • tixotropní provedení
  • 20 kg
  •  
  •  
Rokopox Stopper RK 975

Dvoukomponentní bezrozpouštědlový tixotropní tmel na bázi vybraných epoxidových pryskyřic, tužidel, plniv a aditiv. Thixotropní, nestékající, má výbornou přilnavost a lepivost k podkladu, vysokou pevnost ve vytvrzeném stavu, odolný nárazu, krátkodobě i proti vysokým teplotám, má dobrou chemickou odolnost a přilnavost k matně vlhkým podkladům.

Tmelení betonových dílců, trubek, prefabrikátů, desek atd., jak na horizontální, šikmé a svislé plochy nebo i strop. Na opravy různých trhlin, děr a lunkrů nebo zatěsnění kanálů, van, jímek a dilatačních spár.

Další produkty