Rokovodostop

Hydroizolační nátěr pro interiéry. Používá se k hydroizolaci koupelen - van, sprchových koutů, kuchyňských linek před lepením obkladaček.

  • vodoodpudivý
  • snadná aplikace
  • 1,5 kg/1,15 l
  • 5 kg/3,85 l
  • 15 kg/11,54 l
  •  
  •  
Rokovodostop

Hydroizolační nátěr na bázi polymerní disperze s obsahem speciálních plniv a aditiv. Rokovodostop je vysoce odolný hydroizolační nátěr odolávající průniku vody, krátkodobě i tlakové vodě a působení radonu. Jeho použiti je výhodné pro perfektní hydroizolaci okolí (pod obklady, dlažby) van, sprchových koutů, kuchyní apod. Barva nátěru je příjemně modrá a kontrolu kvality nátěru tak lze bezproblémově zajistit.

Nanáší se štětkou, válečkem respektive stříkáním celkem ve dvou, nejlépe ve třech vrstvách. Každá nová vrstva se aplikuje po zaschnutí vrstvy předchozí. Novou vrstvu nátěru aplikovat křížem (kolmo) na vrstvu předchozí. V případě trhlin a možného statického pnutí (rohy a lomy stavby) doporučujeme použít v těchto místech gumotextilní těsnící pásek „dichtband“. Aplikace gumotextilního těsnícího pásku se provádí vtlačením do nezaschlé první vrstvy. Celková tloušťka hydroizolačního nátěru dosáhla minimálně 1 mm. Na takto připravenou hydroizolační vrstvu musí přijít překrytí dlažbou –tzn. tak, aby vrstva Rokovodostopu byla chráněna před mechanickým poškozením. Nátěr není odolný vůči přímému působení slunce a není otěruvzdorný. Materiál se může nanášet při teplotě podkladu a prostředí nad 5°C. Při použití na savých podkladech, sádrokartonech, nebo anhydritových potěrech, doporučujeme penetraci Rokolatex (v případě starých zvětralých podkladů Rokogrund Profi). Aplikaci všech materialů provádět na suchý podklad. Povrch musí být zbaven prachu, mastnoty, nečistot a nesmí být promrzlý. Jako lepidlo pro keramický obklad, určený na Rokovodostop doporučujeme lepidla řady Rokokeram – tzn. Special, C1 nebo C2.

Další produkty