ROKOFLOOR® G

Standartní epoxidová penetrace pro suchý, vyzrálý, nemastný beton se zbytkovou vlhkostí do 4% podkladu

  • vynikající přilnavost
  • vysoká adheze následné vrstvy
  • 28 kg set
  •  
  •  
ROKOFLOOR® G

Nízkoviskózní, dvousložková, bezrozpouštědlová, penetrační pryskyřice na epoxidové bázi.

- penetrace v podlahových systémech ROKOFLOOR
- možné i k přípravě plastbetonu - penetraci cementem vázaných podkladů s kapilárním utěsněním podkladu
- penetraci cementem vázaných podkladů za účelem vytvoření zpevněné, nepropustné a vysoce odolné podlahové vrstvy
- povrchové impregnační zpevnění nesoudržných podkladů
- přípravu opravných malt, špachtlovacích a vyrovnávacích hmot, polymer malt a betonů
- tlakové injektáže zdiva, betonů apod.

Další produkty