ROKOFLOOR INDUSTRY PAS

Epoxidová stěrka určena zejména ke zhotovení průmyslových i designových podlah s požadavkem na vysoce estetický vzhled, pískem prosypávané systémy

  • výborná UV stabilita
  • rychlé vytvrzení
  • pružnost, mechanická odolnost
  • aplikace v exteriéru
  • 17 kg set
  •  
  •  
  •  
  •  
ROKOFLOOR INDUSTRY PAS

Pigmentovaná, nízkoviskózní, tříkomponentní, bezrozpouštědlová hmota na polyuretanové bázi.

ROKOFLOOR INDUSTRY PAS je speciálně určen pro vytváření litých podlah, hladkých nátěrů a ESP povrchů, využitelnost v exteriéru. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve výrobních halách, skladech, autoopravnách, školách, jídelnách atd.

Další produkty