Ředidlo Natur RK 004

Ředidlo do bezaromátových nátěrových hmot.

Ředidlo Natur RK 004

Směs ropných uhlovodíků.

Ředidlo do syntetických bezaromátových nátěrových hmot. Obsahuje rozpouštědla s obsahem aromátů do 0,06 hmot. % - ekologicky příznivý výrobek. K ředění syntetických nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic řady ROKO- NATUR.

Další produkty