Roko C 6000

Ředidlo do nitrocelulózových barev.

Roko C 6000

Směs aromatickych uhlovodiků, acetatů a glykolů.

K ředění syntetických, polyuretanových a nitrocelulózových barev. Je vždy vhodné provést odzkoušení vhodnosti tohoto ředidla praktickou zkouškou, případně si vyžádat souhlas výrobce pro doporučení vhodnosti tohoto ředidla pro uvažovanou barvu.

Další produkty