Rokopur ředidlo RK 051

K ředění polyuretanových nátěrových hmot

Směs aromatickych uhlovodiků, acetatů a glykolů

K ředění polyuretanových nátěrových hmot na bázi jednosložkových a dvousložkových polyuretanových pryskyřic v roztoku organického rozpouštědla. Je vyvinuto pro ředění plničů Rokopur Plnič RK 151 a Rokopur Plnič AERO LONG RK 158.

Další produkty