Rokozink S 2198

Výborně svařitelný jednosložkový epoxiesterový základ s vysokým obsahem práškového zinku.

 • antikorozní
 • tixotropní
 • jednosložkový
 • obsahuje práškový zinek
 • výborná přilnavost
 • 1 kg
 • 8 kg
 • 15 kg
 •  
 •  
 •  
Rokozink S 2198

Disperze pigmentů a plniv v roztoku epoxiesterové pryskyřice v organických rozpouštědlech s obsahem zinkového prachu a aditiv.

Odstíny

 •  
  0104

Rokozink S 2198 je nátěrová barva s vysokým obsahem práškového zinku. Vynikající antikorozní vlastnosti spočívají na elektrochemických pochodech, přičemž kovový podklad je chráněn katodicky - podobně jako při žárovém a galvanickém zinkování. Proto tento způsob ochrany je často nazýván „studeným zinkováním“. Barva Rokozink S 2198 se vyznačuje rovněž dobrou elektrickou vodivostí a výbornou bodovou svařitelností (tloušťka suché vrstvy pak ovšem nesmí přesáhnout 25 μ). Nejčastější oblast použití této barvy jsou nátěry na kovové a ocelové konstrukce ,mosty, stožáry venkovního vedení, podvozky vozidel apod.

Další produkty