Toluen RK 006

Speciální rozpuštědlo

Aromatický uhlovodík

Toluen technický RK 006 je určen k odmašťování a čištění povrchu kovových výrobků před nátěrem a k čištění pracovních pomůcek a nářadí.

Další produkty