Rokopur tužidlo W RK 513

Zimní tužidlo Rokopur tužidlo W RK 513 se používá se k vytvrzení dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot typu Rokopur v zimním období při aplikačních teplotách kolem 5 ºC.

Rokopur tužidlo W RK 513 je roztok alifatického polyizokianátu v organickém rozpouštědle s přídavkem katalyzátoru.

Zimní tužidlo Rokopur tužidlo W RK 513 se používá se k vytvrzení dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot typu Rokopur v zimním období při aplikačních teplotách kolem 5 ºC. Doporučený hmotnostní tužící poměr musí být pro jednotlivé polyuretanové barvy určen výrobcem. Při použití tohoto zimního tužidla se výrazně zkrátí vytvrzovací doba vytvořeného nátěrového filmu. Současně se musí počítat i s výrazným zkrácením doby zpracovatelnosti natužené směsi (pot-life), zejména při běžné aplikační teplotě kolem 20 ºC.

Další produkty