Rokogrund Antibac

Speciální hloubkový interiérový penetrační a zpevňovací nátěr, který zamezuje růstu plísní a množení bakterií.

  • protiplísňová funkce
  • dlouhodobě působící
  • unikátní složení 
  • neředí se
  • 1 l
  • 5 l
  •  
  •  
  •  
  •  
Rokogrund Antibac

Speciální hloubkový interiérový penetrační a zpevňovací nátěr, který zamezuje růstu plísní a množení bakterií. Slouží ke zpevnění podkladu, k vyrovnání nestejnoměrné savosti a současně brání pronikání agresivních látek z podkladu před nanášením latexových, disperzních, interiérových a fasádních barev, lepidel, tmelů a disperzních omítek. Svým unikátním složením zabraňuje pronikání skvrn (např. výkvěty solí, skvrny od zatečené vody) dále k povrchu.

Tvoří 2. krok z unikátního protiplísňového tříkrokového systému ROKOANTIBAC SYSTEM.

Podívejte se na výhody systému a postup při aplikaci protiplísňové ochrany. 

 

Penetrace je vhodná i do prostor s vyšší vlhkostí (koupelny, kuchyně, málo vytápěné prostory, sklepy, místa s tepelnými mosty…)

Other products