Rokopur tužidlo RK 518

Používá se k vytvrzení dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot.

Rokopur tužidlo RK 518 je roztok alifatického polyizokianátu v organickém rozpouštědle. 

Používá se k vytvrzení dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot typu Rokopur, se kterými se před zpracováním (aplikací) míchá v hmotnostním poměru, který je uveden v návodu na použití, nebo v kvalitativních normách. Je určeno zejména do barev pro venkovní prostředí.

Other products