Technický benzín

K odmašťování a čištění kovových výrobků

Technický benzín

Organický uhlovodík

Používá se k odmašťování a čištění kovových výrobků před jejich natíráním, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a jako speciální rozpouštědlo. Nesmí se používat k mytí pokožky! Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.

Other products