Rokomozaiková omítka

Mozaiková dekorativní omítka.

  • variabilita odstínů
  • výborná stálobarevnost
  • snadná aplikace
  • 4 kg, po dosypání pojiva 19 kg
Rokomozaiková omítka

Dekorativní materiál k estetickým úpravám v interiéru i exteriéru.

Vápenocementové a cementové omítky, přírodní a umělý kámen, apod. Všechny podklady musí být hladké, rovné, pevné, suché, vyzrálé, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. Vždy je potřeba podklad dokonale očistit. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití Roko mozaikové omítky nedoporučuje. Nepoužívá se na tepelně izolační a sanační omítky. U všech nestabilních a jinak nestandardních podkladů je potřeba odborně posoudit použití Rokomozaikové omítky. V případě pochybností o kvalitě a vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem nebo prodejcem. Rokomozaikovou omítku není dovoleno aplikovat na vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům.

Other products