Nabídka provádění analýz/zkoušek

Společnost ROKOSPOL a.s. pořídila v rámci realizace projektu VaV pracoviště pro využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně přístroje, na kterých nyní nabízí provádění zkoušek a analýz pro širokou veřejnost. Vymezení konkrétních přístrojů včetně nabídek prováděných zkoušek a analýz naleznete v příloze.

 

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na našeho technického ředitele - Ing. Dušana Navrátila, telefon 739 525 258, nebo na e-mail navratil@rokospol.cz

nabidka-analyz-zkousek-na-pristrojich.docx

Měření měrného odporu povrchu – Metriso 300 vysokoohmový

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení Metriso 300, na kterém Vám nyní můžeme provádět zkoušky Měření elektrického odporu z bodu na bod RP-P + svodového elektrického odporu RG. Měřící napětí: 10V, 100V, 500V. Měřící rozsah : nízké odpory (1-10 kΩ) + vysoké odpory (až do 1,2 TΩ).

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 1000 Kč

Měření velikosti částic – MALVERN Master Sizer 3000

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení MALVERN Master Sizer 3000, na kterém Vám nyní můžeme provádět měření distribuce velikosti částic v práškových materiálech, suspenzích a emulzích s měřícím rozsahem 10 nm – 3,5 mm, schopnost skutečně měřit i v sub-mikronové oblasti. Principem je měření difrakce laserového paprsku – střídavě Helium Neon 633nm (červený laser) + modrý LED 470nm – kombinace poskytuje mimořádné rozlišení v sub-mikronové oblasti. Přístroj má širokoúhlý detekční systém (0.015-144 stupňů) a výkonný procesor se vzorkovací frekvencí 10 000 odečtů za vteřinu zajištují konzistentní rozlišení a výbornou přesnost i reprodukovatelnost lepší než 1%.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 2000 Kč

RTG analýza částic - Rigaku Miniflex 600 HR

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení Miniflex 600 HR. Rentgenový difraktometr Vám může provádět zkoušky k identifikaci anorganických i organických složek dle jejich krystalografické struktury – s použitím Theta – 2 theta uspořádáním.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 3000 Kč

Scanovací elektronový mikroskop - Optik Instruments LUMOS II

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení LUMOS II, na kterém Vám nyní můžeme provádět zkoušky stanovení složení látek pomocí jejich absorpce spektra v infračerveném spektru. Přístroj tak může stanovit i chemické složení velmi malých mikroskopických nečistot, vměstků apod. Mikroskop je schopen změřit 1024 spekter v 1 měření, přičemž každý naměřený pixel obrazu má rozměr až 1.25 µm a každý pixel obsahuje své FTIR spektrum.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 3000 Kč

Termostat

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení termostatu Witeg Wise Circu WCR-12 pro teploty -25°C do 150°C, který je určen pro temperaci  a teplotní stabilitu při provozu analytických přístrojů ve výše popsaném rozsahu.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Hodinová cena … 800 Kč

Destilační přístroj

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení výrobník demivody s kapacitou 250l/h. Jedná se o stabilní zdroj demivody s parametry vhodnými pro chemické syntézy.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 3 Kč/l.

Ultrazvukový tloušťkoměr multi-layer

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení – ultrazvukový tloušťkoměr multiplayer.  Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu. Tento přístroj slouží nedestruktivnímu měření jednotlivých vrstev vícevrstevných nátěrových systémů.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... jeden vzorek 500 Kč, půjčovné na jeden den 2500 Kč.

Stabilizovaný zdroj

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení laboratorní stabilizovaný zdroj DC 0-60V a 0-100A. Rozlišení měřidla napětí 10 mV, proud 100 Ma. Tento zdroj je vhodný pro jakékoliv elektroforetické či elektrolytické procesy. Zdroj je galvanicky oddělen od sítě.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 1500kč/hod.

Digitální váhy

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení čtyř kusů laboratorních digitálních váh s maximální váživostí 2 kg s přesností 0,01 g. Tyto váhy jsou vhodné pro jakékoliv laboratorní navažování v daném rozsahu.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 1500kč/den a jeden kus.

Tlaková nádoba k ultrazvuku 90l

Tlaková nádoba byla zakoupena v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně kdy došlo k pořízení jedinečného míchatelné tlakové nádoby, která byla zkonstruována a vyrobena podle požadavků pro ultrazvukové rozdružování. U této tlakové nádoby jsou provedeny všechny předepsané tlakové zkoušky ve zkušebním ústavu v Radvanicích. Maximální pracovní tlak v nádobě je 0,8 MPa. Vstupní a výstupní otvor je vybaven šroubením se závitem 5/4“.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 8000kč/den.

Perlový laboratorní mlýn

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení perlového horizontálního laboratorního mlýnu od firmy WAB DYNO-MILL ECM AP 10. Vybaveném 0,5l mlecí komorou. Tento mlýn je díky své pokročilé konstrukci vhodný pro mletí jak organických, tak anorganických materiálů až do nano velikostí. Je vhodný jak pro rozpouštědlové tak vodné systémy.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz  Hodinová cena se pohybuje od 5000Kč/hod bude upřesněna podle vašich konečných požadavků. V závislosti na typu systému a velikosti a množství mlecích kuliček.