Nabídka provádění analýz/zkoušek

Společnost ROKOSPOL a.s. pořídila v rámci realizace projektu VaV pracoviště pro využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně přístroje, na kterých nyní nabízí provádění zkoušek a analýz pro širokou veřejnost. Vymezení konkrétních přístrojů včetně nabídek prováděných zkoušek a analýz naleznete v příloze.

 

V případě Vašeho zájmu se neváhejte obrátit na našeho technického ředitele - Ing. Dušana Navrátila, telefon 739 525 258, nebo na e-mail navratil@rokospol.cz

nabidka-analyz-zkousek-na-pristrojich.docx

Měření měrného odporu povrchu – Metriso 300 vysokoohmový

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení Metriso 300, na kterém Vám nyní můžeme provádět zkoušky Měření elektrického odporu z bodu na bod RP-P + svodového elektrického odporu RG. Měřící napětí: 10V, 100V, 500V. Měřící rozsah : nízké odpory (1-10 kΩ) + vysoké odpory (až do 1,2 TΩ).

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 1000 Kč

Měření velikosti částic – MALVERN Master Sizer 3000

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení MALVERN Master Sizer 3000, na kterém Vám nyní můžeme provádět měření distribuce velikosti částic v práškových materiálech, suspenzích a emulzích s měřícím rozsahem 10 nm – 3,5 mm, schopnost skutečně měřit i v sub-mikronové oblasti. Principem je měření difrakce laserového paprsku – střídavě Helium Neon 633nm (červený laser) + modrý LED 470nm – kombinace poskytuje mimořádné rozlišení v sub-mikronové oblasti. Přístroj má širokoúhlý detekční systém (0.015-144 stupňů) a výkonný procesor se vzorkovací frekvencí 10 000 odečtů za vteřinu zajištují konzistentní rozlišení a výbornou přesnost i reprodukovatelnost lepší než 1%.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 2000 Kč

RTG analýza částic - Rigaku Miniflex 600 HR

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení Miniflex 600 HR. Rentgenový difraktometr Vám může provádět zkoušky k identifikaci anorganických i organických složek dle jejich krystalografické struktury – s použitím Theta – 2 theta uspořádáním.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 3000 Kč

Scanovací elektronový mikroskop - Optik Instruments LUMOS II

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení LUMOS II, na kterém Vám nyní můžeme provádět zkoušky stanovení složení látek pomocí jejich absorpce spektra v infračerveném spektru. Přístroj tak může stanovit i chemické složení velmi malých mikroskopických nečistot, vměstků apod. Mikroskop je schopen změřit 1024 spekter v 1 měření, přičemž každý naměřený pixel obrazu má rozměr až 1.25 µm a každý pixel obsahuje své FTIR spektrum.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy (zkoušky) … 3000 Kč

Termostat

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení termostatu Witeg Wise Circu WCR-12 pro teploty -25°C do 150°C, který je určen pro temperaci  a teplotní stabilitu při provozu analytických přístrojů ve výše popsaném rozsahu.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Hodinová cena … 800 Kč

Destilační přístroj

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení výrobník demivody s kapacitou 250l/h. Jedná se o stabilní zdroj demivody s parametry vhodnými pro chemické syntézy.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 3 Kč/l.

Ultrazvukový tloušťkoměr multi-layer

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení – ultrazvukový tloušťkoměr multiplayer.  Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu. Tento přístroj slouží nedestruktivnímu měření jednotlivých vrstev vícevrstevných nátěrových systémů.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... jeden vzorek 500 Kč, půjčovné na jeden den 2500 Kč.

Stabilizovaný zdroj

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení laboratorní stabilizovaný zdroj DC 0-60V a 0-100A. Rozlišení měřidla napětí 10 mV, proud 100 Ma. Tento zdroj je vhodný pro jakékoliv elektroforetické či elektrolytické procesy. Zdroj je galvanicky oddělen od sítě.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 1500kč/hod.

Digitální váhy

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení čtyř kusů laboratorních digitálních váh s maximální váživostí 2 kg s přesností 0,01 g. Tyto váhy jsou vhodné pro jakékoliv laboratorní navažování v daném rozsahu.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 1500kč/den a jeden kus.

Tlaková nádoba k ultrazvuku 90l

Tlaková nádoba byla zakoupena v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně kdy došlo k pořízení jedinečného míchatelné tlakové nádoby, která byla zkonstruována a vyrobena podle požadavků pro ultrazvukové rozdružování. U této tlakové nádoby jsou provedeny všechny předepsané tlakové zkoušky ve zkušebním ústavu v Radvanicích. Maximální pracovní tlak v nádobě je 0,8 MPa. Vstupní a výstupní otvor je vybaven šroubením se závitem 5/4“.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena ... 8000kč/den.

Perlový laboratorní mlýn

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012516, Využití specifické formy nanodiamantů v povrchové ochraně došlo k pořízení přístrojového vybavení perlového horizontálního laboratorního mlýnu od firmy WAB DYNO-MILL ECM AP 10. Vybaveném 0,5l mlecí komorou. Tento mlýn je díky své pokročilé konstrukci vhodný pro mletí jak organických, tak anorganických materiálů až do nano velikostí. Je vhodný jak pro rozpouštědlové tak vodné systémy.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz  Hodinová cena se pohybuje od 5000Kč/hod bude upřesněna podle vašich konečných požadavků. V závislosti na typu systému a velikosti a množství mlecích kuliček.

FTIR spektrometr Bruker Alpha II

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Na přístrojovém vybavení FTIR spektrometr Bruker Alpha II, Vám nyní můžeme provádět stanovení složení látek především organických, ale i částečně anorganických látek a to přes transmisi či ATR reflexi (odrazem přes diamantový krystal). Přístroj je schopen provádět dlouhodobé měření fotoaktivity jakož to detekce změny koncentrace plynů v čase. Přístroj je schopen měřit stanovení neznách látek pomocí knihovny, ale i za pomoci programu Bruker je schopen stanovení čistoty surovin či míru degradace polymerů, stanovení kinetiky vytvrzovacích reakcí dvou komponentních epoxidů, polyuretanů, apod.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy … 2.500 Kč.

3D tiskárna

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné zkoušky … 10.000 Kč.

Plynová chromatografie

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Na přístrojovém vybavení GC spektrometr GC SCION 436 můžeme spolu s univerzální VUV detekcí VGA-101 provádět stanovení nejrůznějších směsí, které jsu pomocí této separační metody rozděleny a na výkonné detekci VUV analyzovány. Tato VUV detekce funguje na principu analýzy energie vazeb specifických pro každou sloučeninu. Vysoká citlivost detektoru a reprodukovatelnost měření tak poskytují široký lineární dynamický rozsah. Lineární odezva detekce není ovlivněna retenčním časem či nosným plynem. Metoda poskytuje identifikaci a kvantifikaci organických rozpouštědel, nečistot, detekce organických látek, izomerů (což je problém u GC-MS), dále stanovení obsahu vody, aj. minoritních složek. Volitelné nastavení teplotní rampy GC kolony od 30 do do 300 °C.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za provedení jedné analýzy … 8.000 Kč.

Sušárna FD720-400V ….. Labimex

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Teplotní rozsah sušárny je + 12 °C až + 300 °C, tuto teplotu udržuje ve vysoké přesnosti díky technologii APT.line ™. Sušárna je vybavena nucenou cirkulací vzduchu, regulátorem s LCD displejem, elektromechanickým ovládáním klapky vystupujícího vzduchu, dvěma pochromovanými rošty, nezávisle nastavitelnou teplotní ochranou třídy 2 (DIN 12880) s optickým alarmem a USB portem pro záznam dat.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za propůjčení zařízení … 3.000 Kč / den.

Měřidlo odporu NH (přístroj + sonda) … Lottman International

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za analýzu vzorku … 2.000 Kč.

Analyzátor vlhkosti RADWAG MA.X2.IC.A. – infračervený

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Mezi charakteristiky přístroje patří automatické otevírání a zavírání sušicí komory, 5 "kapacitní barevný displej s dotykovým panelem, volně programovatelné prvky displeje, profily sušení (standardní, mírné, krokové, rychlé), režim ukončení procesu sušení (automatický, časový, manuální režim), opakovatelné a nestandardní aplikace. Topné těleso je infračervená lampa v kovovém krytu. Obsah vlhkosti se měří s přesností až 0,01 % (0,001 % pro vzorky nad 1,5 g). Maximální teplota pro sušení vzorku je 160 °C (volitelně je sušící teplota analyzátoru vlhkosti rozšířena do 250 °C).

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za analýzu vzorku … 100 Kč.

Analyzátor vlhkosti RADWAG MA 50.X2.IC.A. – halogenový

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Mezi charakteristiky přístroje patří automatické otevírání a zavírání sušicí komory, 5 "kapacitní barevný displej s dotykovým panelem, volně programovatelné prvky displeje, profily sušení (standardní, mírné, krokové, rychlé), režim ukončení procesu sušení (automatický, časový, manuální režim), GLP / GMP výtisky – zprávy, opakovatelné a nestandardní aplikace. Topné těleso je halogenová lampa v kovovém krytu. Obsah vlhkosti se měří s přesností až 0,01 % (0,001 % pro vzorky nad 1,5 g). Maximální teplota pro sušení vzorku je 160 °C (volitelně je sušící teplota analyzátoru vlhkosti rozšířena do 250 °C).

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za analýzu vzorku … 100 Kč.

Antivibrační stůl SAL/C/PLUS A187920

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Vážící stůl je použit pod laboratorní zařízení termochemické analýzy, které potřebuje stabilní a přesné vážení – bez okolních vibrací.

Počítač Comfor Integra – AVEX Computers Systems – PC číslo 1-5

Všech 5 počítačů bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Jejich význam je k vyhodnocení a přípravě dat z měření, zápisy, zprávy, apod.

Konfokální mikroskop OLYMPUS LEXT OLS 5000

Přístroj zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Mezi charakteristiky tohoto laserového mikroskopu patří 3D měření pomocí laseru, barevný obraz s vysokým rozlišením – celkové zvětšení až 17.280 krát, zorné pole od 16 µm a přesnost měření od 1 nm. Optika snižuje aberaci a zachycuje správný tvar vzorku v celém zorném poli. Jeho využití je především pro měření tloušťky vrstev, automatické měření hran, částicová analýzu, analýza zakřivení povrchu koule/válce, aj.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za analýzu vzorku … 4.000 Kč.

Perlový mlýn DYNO-Mill ECCM AP 10

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Vybaveném je 9 litrová mlecí komora. Tento mlýn je díky své pokročilé konstrukci vhodný pro mletí jak organických, tak anorganických materiálů až do nano velikostí. Je vhodný jak pro rozpouštědlové, tak vodné systémy. Příkon mlecího stroje se pohybuje 30-37 kW, průtok chladící vody 1,0-1,5 m3/hod.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz  Hodinová cena se pohybuje od 8.000 Kč/hod bude upřesněna podle vašich konečných požadavků, na typu systému a velikosti a množství mlecích kuliček.

Robotická ruka pro simulaci nástřiku vzorků ….. WAtech, a.s.

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Zařízení umožňuje vysoce kvalitní a spolehlivé lakovací řešení, které je určeno pro širokou škálu průmyslových výrobků i menších dílců. Pro zařízení je typická snadná údržba, rychlé zrychlení a vysokorychlostní obsluha minimalizuje cykly a výrobní náklady. Robustní konstrukce tohoto elektrického šestiosého, servo robota umožňuje použití i v těžkých produkčních podmínkách a přímo v lakovacím boxu. Mezi výhody robotické ruky dodávané WAtech patří reprodukovatelné výsledky, snížené výrobní náklady, její univerzální použití a Ex ochrana.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za zapůjčení … 10.000 Kč/den.

Laboratorní nábytek – Robert Vlach

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.

Kalorimetrická analýza NETZSCH DSC Polyma 214

Přístroj byl zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Mezi charakteristiky tohoto kalorimetrického analyzátoru patří identifikace termochemických vlastností nejrůznějších sloučenin, polymerních materiálů, určení fázových přechodů, stanovení teploty tání a skelného přechodu, krystalizace, čistoty složení a přítomných izomerů, stabilita termického či termooxidačního rozkladu, kinetiku vytvrzování či oxidační stabilita. Měření probíhá v teplotním rozsahu -80 až +600 °C, rychlost ohřevu 0,001 °C až 500 °C/minutu., velikost vzorku od 1 mg.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za analýzu vzorku … 4.000 Kč.

Průtokoměr Promass I 300, 913B08, DN08 3/8

Průtokoměr Proline Promass E 300 byl zakoupen v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Může být využit jako Coriolisův průtokoměr středního rozsahu s kompaktním, snadno přístupným převodníkem. Robustní průtokoměr Promass má dlouhodobě dobrou pověst jako spolehlivé řešení k přesnému měření kapalin a plynů v širokém rozsahu standardních aplikací v různých odvětvích. Díky kompaktnímu převodníku poskytuje Promass 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat zaručuje spolehlivost měření a umožňuje prodloužení cyklů následných kalibrací. Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota. Průtokoměr obsahuje kompaktní senzor s dvojitou trubicí, teplota použití je až do +150 °C, procesní tlak až do 100 bar.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za zapůjčení … 5.000 Kč/den.

Klimatizační komora - Stabilita při skladování:

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Může být využito pro expozici vzorků v klimatické komoře, možnost nastavení teploty -10 až +90 °C, relativní vlhkost 10-95 %. Samozřejmostí je nucená ventilace a digitální ovládání.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za zapůjčení … 2.000 Kč/den.

Server LENOVO pro vývoj + záloha

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Zařízení se využívá k síťové komunikaci mezi PC a laboratorním zařízením, včetně záloh všech potřebných dat.

Chladič vody TAE evo TECH 251

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Zařízení se využívá ke chlazení perlových, aj. mlýnů k mletí nátěrových hmot a past. Chladič vody je v kompaktním skříňovém provedení určený pro průmyslové aplikace. Skládá se z chladivového okruhu vybaveného hermetickými scroll kompresory, vzduchem chlazeným kondenzátorem umístěným pouze na jedné straně chladiče se standardním nebo vysokotlakým axiálním ventilátorem či radiálním ventilátorem, dále filtrem/sušičem, ekologickým chladivem R410A a speciálního trubkového výměníku výparníku. Vodní okruh se skládá z uzavřené akumulační nádoby s integrovaným výparníkem, expanzní nádrže a integrovaným oběhovým čerpadlem. Provoz chladiče je plně bezobslužný a regulace výkonu a chodu je automatická na základě nastavené požadované teploty výstupní vody. Chladiče TAEevo Tech představují širokou škálu možností, která umožňuje všestranné využití a vysoký stupeň spolehlivosti, a také proto jsou ve své kategorii mezi nejlepšími. TAEevo Tech je tedy skvělou volbou pro jakýkoliv průmysl, kde je požadován vysoký výkon, nepřetržitý provoz a snížení nákladů na řízení. Chladící výkon až 251 kW.

V případě Vašeho zájmu neváhejte kontaktovat našeho Technického ředitele: navratil@rokospol.cz. Cena za zapůjčení … 20.000 Kč/den.

Chlazený laboratorní inkubátor typ Q14060I

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Zařízení se využívá pro kultivaci mikroorganizmů a především ke sledování vlivu kvantových teček a vlivu přítomnosti nanočástic na biologickou aktivitu bakterií, plísní a řas. Jedná se o přesně regulovaný chlazený laboratorní termostat, typ Q-CELL 140/60. Teplotní rozsah +3 °C až +60 °C, bez ohledu na okolní teplotu. Objem komory 140 litrů, stabilita a homogenita rozložení teploty +/- 0,5 °C, přesnost nastavení teploty 0,1 °C .Termostat je vybaven mikroprocesorovou regulací, digitálním displejem a třemi poličkami.

Notebook Lenovo V130-15IKB – 2 ks

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.

Korozivrdorné kádě 100 1 – 4 ks

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček.

Magnetická míchačka, centrifuga, úhlový rotor

Vybavení bylo zakoupeno v rámci realizace projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009855, má své využití pro VaV pracoviště specifické skupiny nanočástic a kvantových teček. Zařízení se využívá pro laboratorní syntézu nanočástic a kvantových teček a jejich následnou separaci odstředěním na centrifuze. Na digitálním ovládacím panelu magnetického míchadla lze ovládat teplotu, rychlost míchání a časovač. Nastavené hodnoty lze na displeji snadno zkontrolovat. Teplotu můžete nastavit až do 350 °C. Rychlost míchání je možné nastavit na hodnotu mezi 200 a 2 000 ot/min. Magnetické míchadlo s ohřevem je vybaveno stativem.