Speciální barvy

Přestavují speciální druhy nátěrových hmot, které se liší svými vlastnostmi v závislosti na druhu aplikace.