Syntetické barvy

Nátěrové hmoty vhodné k nátěrům měně namáhaných ploch . Nabízíme základní barvy pro antikorozní ochranu, vrchní emaily pro estetické zhodnocení povrchu i barvy pro speciální řešení.