Valná hromada

Oznámení o zrušení valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

 

Originály dokumentů pro akcionáře jsou k dispozici v sídle společnosti.