Rokoemail S 2029 KO

Disperze anorganických a organických pigmentů a plniv v roztoku speciální alkydové pryskyřice v organických alifatických rozpouštědlech s přídavkem aditiv.

Other products